Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 349.597 NG527GI
    Nhan đề: Giáo trình pháp luật đại cương : /
DDC 349.597
Tác giả CN Nguyễn Hợp Toàn
Nhan đề Giáo trình pháp luật đại cương : / Nguyễn Hợp Toàn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Kinh tế Quốc dân, 2005
Mô tả vật lý 457tr.
Tóm tắt Giới thiệu về nhà nước Việt Nam và địa vị pháp lí của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trình bày nội dung của hệ thống pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, hình thức pháp luật, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Pháp luật
Môn học Pháp luật
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(2): 2502453-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00113215
00211
004D2065242-3B46-4361-8E64-1A89C99AB182
005202007091452
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20200709145208|bhangpham|y20151117103121|zhangpham
082 |a 349.597|bNG527GI
100 |aNguyễn Hợp Toàn
245 |aGiáo trình pháp luật đại cương : / |cNguyễn Hợp Toàn
260 |aHà Nội : |bKinh tế Quốc dân, |c2005
300 |a457tr.
520 |aGiới thiệu về nhà nước Việt Nam và địa vị pháp lí của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trình bày nội dung của hệ thống pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, hình thức pháp luật, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự Việt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aPháp luật
690|aPháp luật
691|aLuật
692|aLuật
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(2): 2502453-4
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2502453 Kho mượn Cơ sở 2 349.597 NG527GI Sách giáo trình 1
2 2502454 Kho mượn Cơ sở 2 349.597 NG527GI Sách giáo trình 2