Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 349.597 NG527GI
    Nhan đề: Giáo trình pháp luật đại cương /
DDC 349.597
Tác giả CN Nguyễn Hợp Toàn
Nhan đề Giáo trình pháp luật đại cương / Nguyễn Hợp Toàn
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2004
Mô tả vật lý 327tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu về nhà nước Việt Nam và địa vị pháp lí của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trình bày nội dung của hệ thống pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, hình thức pháp luật, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Pháp luật
Môn học Pháp luật
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(2): 2508608-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00114294
00211
004F72583DE-512F-46A4-9227-6E73265E3461
005202007181653
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |c25000
039|a20200718165327|bhangpham|c20161209205054|dnganpt|y20161209144646|zhangpham
082 |a349.597|bNG527GI
100 |aNguyễn Hợp Toàn
245 |aGiáo trình pháp luật đại cương / |cNguyễn Hợp Toàn
260 |aH. : |b Đại học Kinh tế Quốc dân, |c2004
300 |a327tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu về nhà nước Việt Nam và địa vị pháp lí của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trình bày nội dung của hệ thống pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, hình thức pháp luật, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự Việt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aPháp luật
690|aPháp luật
691|aLuật
692|aLuật
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(2): 2508608-9
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/giaotrinhphapluatdaicuongthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2508608 Kho mượn Cơ sở 2 349.597 NG527GI Sách tham khảo 1
2 2508609 Kho mượn Cơ sở 2 349.597 NG527GI Sách tham khảo 2