Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 335.411 PH104GI
    Nhan đề: Giáo trình triết học Mác - Lênin :
DDC 335.411
Tác giả CN Phạm Minh Tuấn
Nhan đề Giáo trình triết học Mác - Lênin : Dùng trong các trường đại học hệ không chuyên lý luận chính trị/ Phạm Minh Tuấn biên tập
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 495tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Triết học Mác Lênin
Từ khóa tự do Phép biện chứng
Từ khóa tự do Ý thức
Môn học Khoa học xã hội và hành vi
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2117533
00000000nam#a2200000ui#4500
00121558
00211
004FC107ED0-D328-4D49-8B5F-6276963CBC60
005202203221709
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220322170959|bphamhuong|y20220322145405|zphamhuong
082 |a335.411|bPH104GI
100 |aPhạm Minh Tuấn
245 |aGiáo trình triết học Mác - Lênin : |bDùng trong các trường đại học hệ không chuyên lý luận chính trị/ |cPhạm Minh Tuấn biên tập
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a495tr. ; |c21cm
653 |aTriết học Mác Lênin
653 |aPhép biện chứng
653 |aÝ thức
690|aKhoa học xã hội và hành vi
691|aKhoa học chính trị
692|aChính trị học
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2117533
890|a1|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117533 Kho đọc số 1 tầng 1 335.411 PH104GI Sách giáo trình 1