Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 349.597 B510T
    Nhan đề: Tập bài giảng môn pháp luật đại cương :
DDC 349.597
Tác giả CN Bùi Văn Lợi
Nhan đề Tập bài giảng môn pháp luật đại cương : Hệ Đại học, Cao đẳng Sư phạm / Bùi Văn Lợi
Thông tin xuất bản Quảng Ninh : Trường Đại học Hạ Long, 2020- 2021
Mô tả vật lý 121tr. ; 30cm
Từ khóa tự do Pháp luật đại cương
Từ khóa tự do Tập bài giảng
Môn học Pháp luật
Tác giả(bs) CN Bùi Văn Lợi
Tác giả(bs) TT Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2117537
00000000nam#a2200000ui#4500
00121562
00211
004B87D59EE-2DD2-4687-9C58-00B021340EAF
005202203221707
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220322170710|bphamhuong|y20220322153044|zphamhuong
082 |a349.597|bB510T
100 |aBùi Văn Lợi
245 |aTập bài giảng môn pháp luật đại cương : |bHệ Đại học, Cao đẳng Sư phạm / |cBùi Văn Lợi
260 |aQuảng Ninh : |bTrường Đại học Hạ Long, |c2020- 2021
300 |a121tr. ; |c30cm
653 |aPháp luật đại cương
653 |aTập bài giảng
690|aPháp luật
691|aLuật
692|aLuật
700 |aBùi Văn Lợi
710 |aTrường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long|bKhoa Giáo dục đại cương
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2117537
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117537 Kho đọc số 1 tầng 1 349.597 B510T Sách giáo trình 1