Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 005.7 Đ450C
    Nhan đề: Cơ sở dữ liệu đa phương tiện /
DDC 005.7
Tác giả CN Đỗ Trung Tuấn
Nhan đề Cơ sở dữ liệu đa phương tiện / Đỗ Trung Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hả Nội, 2015
Mô tả vật lý 420tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Đa phương tiện
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Cơ sở dữ liệu
Môn học Máy tính và công nghệ thông tin
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(1): 2117543
00000000nam#a2200000ui#4500
00121567
00211
00474C8C089-3021-4D22-825B-69D189437D87
005202203230800
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20220323080015|zphamhuong
082 |a005.7|bĐ450C
100 |aĐỗ Trung Tuấn
245 |aCơ sở dữ liệu đa phương tiện / |cĐỗ Trung Tuấn
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hả Nội, |c2015
300 |a420tr. ; |c24cm
653 |aĐa phương tiện
653 |aTin học
653 |aCơ sở dữ liệu
690|aMáy tính và công nghệ thông tin
691|aMáy tính
692|aKhoa học máy tính
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(1): 2117543
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117543 Kho đọc số 1 tầng 1 005.7 Đ450C Sách giáo trình 1