Thông tin tài liệu
DDC 333.72
Tác giả CN Nguyễn Đức Khiển
Nhan đề An ninh môi trường / Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Kim Hoàng
Thông tin xuất bản 2013
Mô tả vật lý 268tr. ; 21cm
Từ khóa tự do An ninh
Từ khóa tự do Môi trường
Môn học Môi trường và bảo vệ môi trường
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(3): 2114118-20
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(7): 1148910-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00121614
00211
004733466D1-9EA5-4423-83F0-97B25DB670B4
005202204061429
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20220406142914|btrannhien|y20220406142536|ztrannhien
082 |a333.72|bNG527A
100 |aNguyễn Đức Khiển
245 |aAn ninh môi trường / |cNguyễn Đức Khiển, Nguyễn Kim Hoàng
260 |c2013
300 |a268tr. ; |c21cm
653 |aAn ninh
653 |aMôi trường
690|aMôi trường và bảo vệ môi trường
691|aQuản lý tài nguyên và môi trường
692|aQuản lý tài nguyên và môi trường
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(3): 2114118-20
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(7): 1148910-6
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1148910 Kho mượn sô 1 tầng 2 333.72 NG527A Sách giáo trình 1
2 1148911 Kho mượn sô 1 tầng 2 333.72 NG527A Sách giáo trình 2
3 1148913 Kho mượn sô 1 tầng 2 333.72 NG527A Sách giáo trình 3
4 1148914 Kho mượn sô 1 tầng 2 333.72 NG527A Sách giáo trình 4
5 1148915 Kho mượn sô 1 tầng 2 333.72 NG527A Sách giáo trình 5
6 1148916 Kho mượn sô 1 tầng 2 333.72 NG527A Sách giáo trình 6
7 1148912 Kho mượn sô 1 tầng 2 333.72 NG527A Sách giáo trình 7
8 2114118 Kho đọc số 1 tầng 1 333.72 NG527A Sách giáo trình 8
9 2114119 Kho đọc số 1 tầng 1 333.72 NG527A Sách giáo trình 9
10 2114120 Kho đọc số 1 tầng 1 333.72 NG527A Sách giáo trình 10