Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 349.597 NG527GI
    Nhan đề: Giáo trình pháp luật đại cương :
DDC 349.597
Tác giả CN Nguyễn Hợp Toàn
Nhan đề Giáo trình pháp luật đại cương : Tái bản lần thứ 3 có bổ sung chỉnh sửa / Nguyễn Hợp Toàn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Kinh tế Quốc dân, 2011
Mô tả vật lý 381 tr.
Tóm tắt Giới thiệu về nhà nước Việt Nam và địa vị pháp lí của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trình bày nội dung của hệ thống pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, hình thức pháp luật, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Pháp luật
Môn học Pháp luật
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2101366
00000000nam#a2200000ui#4500
001360
00211
0047EDD62A3-A11D-4491-B0C1-A70DD4D3700E
005202106231115
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20210623111530|bphamhuong|y20130826153426|zhangnh
082 |a 349.597|bNG527GI
100 |aNguyễn Hợp Toàn
245 |aGiáo trình pháp luật đại cương : |bTái bản lần thứ 3 có bổ sung chỉnh sửa / |cNguyễn Hợp Toàn
260 |aHà Nội : |bKinh tế Quốc dân, |c2011
300 |a381 tr.
520 |aGiới thiệu về nhà nước Việt Nam và địa vị pháp lí của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trình bày nội dung của hệ thống pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, hình thức pháp luật, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự Việt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aPháp luật
690|aPháp luật
691|aLuật
692|aLuật
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2101366
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2101366 Kho đọc số 1 tầng 1 349.597 NG527GI Sách giáo trình 1