Ngày đăng bài: 19/10/2021 10:12
Lượt xem: 331
VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
Báo chí với chức năng hàng đầu là thông tin mọi mặt đời sống xã hội, là lực lượng chủ lực và xung kích của truyền thông đại chúng, có mối quan hệ khăng khít, biện chứng với văn hóa. Là bộ phận của văn hóa nhưng chính báo chí cũng sáng tạo ra văn hóa, phổ biến và lưu truyền văn hóa... Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với người làm báo là phải hiểu biết phong phú về văn hóa, ứng xử có văn hóa, coi hoạt độ

                                           

                                                                                  

Tác giả: Tập thể tác giả

NXB: Thông tin và truyền thông

Số trang: 355

Năm xb:  2013

Việc nâng cao tính văn hóa của đội ngũ người làm báo hiện nay là yêu cầu quan trọng đặt ra cho các cơ quan báo chí, cho mỗi người làm báo và các cơ sở đào tạo báo chí - truyền thông, nơi hằng năm bổ sung một lực lượng nhà báo trẻ được đào tạo cơ bản cho các cơ quan báo chí

cuốn sách: "Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập". Nội dung cuốn sách gồm 34 bài tham luận tại Hội thảo Khoa học "Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập" của các nhà báo, nhà khoa học và nhà quản lí báo chí. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kết quả nghiên cứu lý luận, những kinh nghiệm nghề nghiệp sinh động, đưa ra một số gợi ý, đề xuất có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động tác nghiệp, quản lý báo chí và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học...

 cuốn sách sẽ được các nhà báo, các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, các cơ sở đào tạo báo chí trong cả nước và các bạn sinh viên ngành báo chí truyền thông đón nhận và sử dụng như một tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình tác nghiệp và học tập.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!