Ngày đăng bài: 27/09/2022 16:19
Lượt xem: 2650
Pháp Luật Đất Đai Trong Hoạt Động Nghề Luật Sư

                                                          

Tác giả: Nguyễn Minh Hằng

Nxb: Thông tin và truyền thông

Năm xb: 2013

Số trang:  279tr

Cuốn sách là tập hợp trí tuệ của các chuyên gia pháp ý đầu ngành về lĩnh vực đất đai nhằm nghiên cứu, phân tích và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của những yếu tố pháp lý trong các quy định của pháp luật được triển khai áp dụng trong thực tiễn hành nghề.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương và được chia làm 3 phần chính:

Phần 1. Tổng quan về pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư

Phần 2. Kỹ năng tư vấn của luật sư trong lĩnh vực đất đai

Phần 3. Kỹ năng tranh tụng của luật sư trong lĩnh vực đất đai

Cuốn sách cung cấp những kiến thức pháp luật và nhiều tình huống thực tiễn về pháp luật đất đai trong hoạt động hành nghề luật sư. Hy vọng rằng, cuốn sách không chỉ là tài liệu thực sự cần thiết dành cho các luật sư, các cán bộ quản lý tư pháp các cấp Trung ương, ngành, địa phương... mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên chuyên ngành luật và những người quan tâm tìm hiểu về pháp luật đất đai.

Sách hiện có tại thư viện đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!