Ngày đăng bài: 30/11/2021 15:51
Lượt xem: 381
TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM TẬP 3
từ điển bách khoa và bách khoa thư là loại sách giới thiệu tri thức của các ngành văn hóa, khoa học , kỹ thuật dựa vào các công trình đã được nghiên cứu tổng kết , đánh giá. Từ điển bách khoa thư .. phản ánh trình độ phát triển văn hóa , khoa học của dân tộc và thế giưới từng thời kỳ lịch sử , là loại sách có tác dụng nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật cho mọi người.....

                                                       

Tác gỉa: Hội đồng Quốc gia chỉ đọa bien soạn Từ điển bách khoa Việt Nam

NXB: Từ điển Bách khoa Hà Nội 2003

Năm xb:  2003

Số trang: 878

Từ điển bách khoa Việt Nam được biên soạn lần đầu tiên ở Việt Nam là bộ từ điển bách khoa tổng hợp nhiều chuyên ngành, cỡ trung bình, có tính chất thông dụng, dùng cho đông đảo bạn đọc, chủ yếu cho những người có trình độ trung học trở lên.

Từ điển có mục đích giới thiệu những tri thức cơ bản nhất về đất nước con người, lịch sử xã hội, văn hoá, khoa học công nghệ Việt Nam xưa và nay; giới thiệu những tri thức văn hoá, khoa học kỹ thuật của thế giới, chú ý những tri thức cần cho độc giả Việt Nam.

Phương châm biên soạnTừ điển bách khoa Việt Nam là khoa hoc, cơ bản, hiện đại, dân tộc. Các tri thức được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, bằng ngôn ngữ trong sáng.

Bộ Từ điển bách khoa Việt Nam gồm 4 tập, bao gồm khoảng gần bốn vạn mục từ thuộc 40 chuyên ngành văn hoá khoa học, kỹ thuật của Việt Nam và thế giới. Mỗi tập khoảng trên dưới 1 vạn mục từ.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!