Ngày đăng bài: 22/12/2021 15:34
Lượt xem: 1155
Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986) Thư mục và tác phẩm chọn lọc
Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986) là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nhà lãnh đạo kiệt xuất, một trong những chính trị gia nổi bật của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Duẩn đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn

                                                   

Tác giả: T.S Vũ Dương THúy Ngà( chủ biên)

NXB : Văn Hóa Dân tộc

Số trang: 535tr

Năm xb: 2017

Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986) Thư mục và tác phẩm chọn lọc là một tài liệu tham khảo, tra cứu rất hiện thực và bổ ích trong nghiên cứu về sự nghiệp và tư tưởng của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Cuốn sách được tác giả và cộng sự chuẩn bị công phu và tâm huyết. Thư mục và tác phẩm chọn lọc đã cung câp cho bạn đọc nhiều thông tin khao học về tác giả, tác phẩm, bao quát khá đầy đủ, hệ thống hoạt động chính trị và nghiên cứu, tổng kết lý luận - thực tiễn của Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đọa có tầm nhìn chiến  lược, nổi bật ở tư duy khoa học độc lập và bản lĩnh sáng tạo.

Cuốn sách kết cấu hai phần

Phần 1: phần thư mục. được biên soạn 3 nội dung kết cấu chặt chẽ , hai bảng tra( bảng tra tên tác gải và bảng tra theo tên tài liệu) và hệ thống phụ lục liên quan trực tiếp đến chủ đề và nôi dung nghiên cứu

Phần 2: Tác phẩm chọn lọc góp phần chỉ dẫn và hỗ trợ tích cực cho người nghiên cứu các văn phẩm của 1 nhà lãnh đạo cũng đồng thời là nhà lý luận xuất sắc...

cuốn sách giúp ích cho việc nghiên cứu di sản mà cố tổng  Bí thư Lê Duẩn trong cuộc đời và sự nghiệp của mình đã để lại cho Đảng và nhân dân ta. chúng ta nhìn lại những chặng đường những dấu mộc lịch sử quan trọng, vẻ vang của cách mạng Việt Nam , tù cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xax hội chủ nghĩa. 

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!