Ngày đăng bài: 26/04/2022 15:53
Lượt xem: 1163
THỦY HỬ
Thủy Hử là một trong Tứ đại danh tác của nền văn học cổ điển Trung Quốc. Qua giọng văn sống động của tác phẩm, một trăm linh tám anh hùng Lương Sơn mỗi người một vẻ, một xuất thân, một tính cách, một cuộc đời hiện lên qua từng trang sách. Trong quá trình tụ nghĩa Lương Sơn, họ gặp quan tham thì chống, gặp ác bá thì trừng, đặt chữ “nghĩa” làm phương châm hành động. Lối hành động không câu nệ và tín

                                                                 

Tác giả: Thủy Hử

NXB: Văn hóa thông tin

Số trang: 855tr

Năm xb: 2003

Thi Nại Am ông là nhà văn sống vào cuối đời Nguyên, đầu đời Minh, sống tại Hưng Hóa. Năm 1330, ông đỗ tiến sĩ rồi làm quan hai năm cho nhà Nguyên, song vì bất mãn triều đình ông từ quan thoái ẩn hưởng cảnh điền viên và dốc hết tâm lực cho việc sáng tác, trong đó Thủy Hử là tác phẩm tiêu biểu nhất. Trong cuộc đời mình, ông đã đóng góp nhiều tác phẩm có giá trị khác như Tùy Đường chí truyện, Tam toại bình yêu truyện..., góp phần làm nên đỉnh cao tiểu thuyết chương hồi Minh Thanh.

Thủy Hử có nhiều bảnh dịch tiếng Hán và có nhiều dị bản do tamm sao thất bản, điều đặc biệt là truyện Thủy hử có ba loại:

Một loại, bảy mươi hồi

Một loại, một trăm hai mươi hồi

Một loại, một trăm bốn mươi hồi

Trong đó bảy mươi hồi cua Thi Nại Am được chú trọng và đánh giá cao hơn, phản ánh đúng tinh thần thời đại mà tác giả đề cập trong tác phẩm và được dịch ra nhiều thứ tiếng

“Văn chương Thủy Hử không “dệt gấm thêu hoa” như Tây Sương Ký, không “nhả ngọc phun châu” như Hồng Lâu Mộng mà là “nhạc trỗi chuông ngân”, hùng hồn, dồn dập. Văn chương Thủy Hử thì vẫn gần gũi với truyện kể dân gian. Tác phẩm Thủy Hử giữ được tính sống động của nhân vật trong ngôn ngữ gần gũi với đời sống hằng ngày, trong lối hành văn ít trang sức tô điểm.” - Giáo sư Lương Duy Thứ.

Thư viện trân trọng giới thiệu!