Ngày đăng bài: 26/04/2022 16:30
Lượt xem: 857
Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội" tập 3

                                                              

Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh- Đinh Thanh Hiếu

Nxb: Hà Nội

Năm xb: 2019

Số trang: 646tr

Hai tập "Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội" được xuất bản năm 2010 đã nhận được sự đón nhận và hoan nghênh của giới học giả và độc giả cả nước. Nốii tiếp công trình trước nhằm hoàn thiện diện mạo của các kỳ thi Đình, các bài văn sách Đình đối, trong cuốn sách "Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội" tập 3 này, PGS.TS. Nguyễn Văn Thịnh và TS. Đinh Thanh Hiếu tuyển dịch 12 bài văn sách của những sĩ tử tài năng đã đỗ trạng nguyên ở các triều Lê sơ, Mạc và Lê Trung hưng mà trong khuôn khổ hai tập sách trước chưa có điều kiện tuyển chọn.

Nội dung chính của cuốn sách là 12 bài văn sách Đình đối được tuyển lựa, có những tác phẩm được đánh giá cao trong lịch sử khoa cử nước ta như bài văn sách của Lương Thế Vinh, Nguyễn Quang Bật, Lê Quý Đôn... Mỗi tác giả, mỗi tác phẩm đều có phần tiểu dẫn, khảo cứu, giới thiệu sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp của tác giả, về khoa thi và văn bài, tạo nên diện mạo tương đôi hoàn chỉnh về kỳ thi và người được chọn đỗ.

Với một kết cấu cô đọng, hợp lý, phần dịch chuyển tải trung thành với nội dung văn bản chữ Hán đã thể hiện được ý tứ tác giả bài văn sách kể cả những lời bàn, lời khen kèm theo; phần chú thích tường tận, kỹ lưỡng và ngôn ngữ dịch trong sáng, dễ hiểu, thể hiện khá tốt tính chất nghị luận chính trị của bài thi từ sách vấn đề đối sách... là những yếu tố làm nên giá trị của "Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội" tập 3. Cuốn sách thực sự là công trình có nhiều đóng góp giá trị trên phương diện học thuật và nghiên cứu về khoa cử nói chung và văn sách Đình đối nói riêng, không chỉ liên quan đến giữ gìn, bảo tồn phát huy giá trị ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội, mà còn có ý nghĩa cho việc nghiên cứu lịch sử, chính trị, văn hóa...

Thư viện trân trọng giới thiệu