Ngày đăng bài: 27/04/2022 16:12
Lượt xem: 2701
Hiệp Định Paris Về Việt Nam Năm 1973 - Thắng Lợi Của Đàm Phán Hòa Bình Gay Go Nhất Thế Kỷ XX
Hiệp định Pari về Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước, đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước .Từ Hiệp định này, quân xâm lược Mỹ đã phải cuốn cờ rút khỏi Việt Nam, tạo thế xoay chuyển có lợi cho cách mạng Việt Nam, dẫn đến ngày toàn thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

                                                          

Tác giả: Vũ Thiên Bình

Nxb: Lao động

Năm xb:2018

Số trang: 400tr

       Nội dung cuốn sách gồm các phần:

Phần thứ nhất: Một số ảnh tư liệu về cuộc đàm phán Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973

Phần thứ hai: Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và các nghị định thư quy định cách thức thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973

Phần thứ ba: Đường lối của Đảng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa  bình ở Việt Nam

Phần thứ tư: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký kết Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa  bình ở Việt Nam

Phần thứ năm: Hiệp định Paris 1973, thắng lợi của đàm phán hòa bình gay go nhất thế kỷ XX

Phần thứ sáu: Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa  bình ở Việt Nam - một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!