Ngày đăng bài: 04/11/2021 16:27
Lượt xem: 495
Lượng Từ Tiếng Hán Hiện Đại
Lượng từ là một trong những phần khó nhằn trong tiếng Hoa, người học rất dễ nhầm lẫn và sử dụng sai, nhất là trong việc hiểu rõ cách dùng của lượng từ. "Sổ tay lượng từ trong tiếng Hán hiện đại" sẽ là "phao cứu sinh" dành cho cho những bạn gặp khó khăn với lượng từ

                                                                   

 Chủ biên:  Thu Trang

Hiệu đính: Minh Nguyệt

NXB: Đại học Quốc gia

Số trang: 353

Năm xb: 2013

Cuốn sách lựa chọn 143 lượng từ thường dùng trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, cuốn sách còn nêu rõ cách dùng lượng từ cho người học trình độ sơ cấp, những đoạn văn ngắn minh họa để người đọc dễ tiếp thu.

Cuốn sách được trình bày đẹp, có hình ảnh minh họa sinh động, giấy tốt, chữ to và rõ ràng, ngoài ra còn được dịch bên cạnh nên dễ hiểu hơn và còn có phần giải nghĩa từ mới.

bên cạnh việc cung cấp cách dùng của lượng từ cho người học trình độ sơ cấp, nội dung còn cung cấp cho người học những đoạn văn ngắn hội thoại đơn giản có sử dụng lượng từ kèm theo hình ảnh minh họa để giúp người đọc dễ tiếp thu

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!