Ngày đăng bài: 22/07/2022 16:34
Lượt xem: 2766
NHỮNG DI TÍCH THỜI ĐẠI ĐÁ Ở THÁI NGUYÊN

Tác giả: Nguyễn Đức Thắng

Nxb: ĐH Thái Nguyên

Năm xb:2017

Số trang:303

Là vùng đất có bề dày lịch sử giàu truyền thống văn hiến, Thái Nguyên còn lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa khảo cổ học có giá trị- văn hóa cao cần được khám phá và nghiên cứu

Cuốn sách là một chuyên khảo viết công phu, nghiêm túc, tổng kết toàn bộ thành tựu phát hiện, nghiên cứu về khảo cổ học thời đại Đá ở Thái Nguyên từ trước đến nay.Đây là công trình đầu tiên tập hợp và công bố đầy đủ tư liệu về di tích và di vật ở các địa điểm thuộc thời đại đồ Đá hiện biết trên đất Thái Nguyên

Sách giúp ta nhận rõ những đặc trưng cơ bản của văn hóa tiền sử Thái Nguyên. Có những đặc điểm chung của văn hóa tiền sử khu vực miền núi phía bắc.

Trong số những phát hiện và nghiên cứu đáng chú ý là một số phát hiện quan trọng có liên quan đến giai đoạn tiền sử lớn: Phát hiện Đá cũ ở thung lũng thần Sa góp phần snags tỏ tính đa dạng của thời đại đá cũ trên đất nước ta. Hay những nghiên cứu khảo sát ở hang ốc , hang thần, hang Kim Sơn... 

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!