Ngày đăng bài: 13/09/2022 16:20
Lượt xem: 2390
Tác Phẩm Chính Luận Báo Chí

                                                                                                              

Tác giả: Trần Thế Phiệt

Nxb: Chính trị Quốc Gia

Năm xb: 2014

Số trang: 383

Cuốn sách cung cấp tài liệu nghiên cứu, giảng dạy mang tính chất chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực hoạt động báo chí cho các cơ sở đào tạo ngành báo chí, các tờ báo, tạp chí, các sinh viên ngành báo chí có thêm tài liệu học tập, tham khảo.

Cuốn sách giải quyết căn bản những hiểu biết về loại thể tác phẩm chính luận báo chí trên cơ sở tiếp thu những thành tựu trong và ngoài nước về lý luận cũng như thực tiễn được cập nhật cho đến thời điểm năm 2014.

Cuốn sách cũng làm rõ sự phong phú, đa dạng của các thể loại: xã luận, bình luận, đàm luận, chuyên luận,...Bên cạnh đó, sách phân tích, gợi mở những đặc điểm sáng tạo các thể loại tác phẩm cho những ai muốn bước vào con đường sáng tạo của mình để một ngày nào đó có thể trở thành nhà báo thực thụ.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, Trân trọng giới thiệu!