Ngày đăng bài: 02/11/2022 15:57
Lượt xem: 1119
ĐỊA LÝ DU LỊCH VIỆT NAM

                                                                         

Địa Lý Du Lịch Việt Nam

NXB Giáo Dục 2014

Nguyễn Minh Tuệ, Lê Thông

Số trang: 411

Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng không chỉ trên bình diện thế giới, mà còn cả ở Việt Nam. Nói đến du lịch, nhiều người cho rằng đây là “ngành công nghiệp không khói”, là “con gà đẻ trứng vàng”. Với tư cách một ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ, du lịch trên thực tế đem lại hiệu quả cao về các mặt kinh tế, xã hội và cả môi trường nếu như biết khai thá hợp lý mọi tiềm năng để phát triển bền vững. 

Nội dung sách gồm 2 phần 7 chương. 

Phần một: tổng quan cơ sở lý luận về địa lý và du lịch( 3 chương).  Phần hai chủ yếu trình bày địa lý du lịch Việt Nam ( 4 chương) . bằng hệ thống kiến thức cơ bản, cập nhật, các phần cũng như các chương mục kế tiếp nhau có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm giúp bạn đọc có điều kiện rõ hơn những điều kiện  về những nội dung liên quan đến địa lý du lịch nước ta./

 Bên cạnh lượng kiến thức cần thiết, phần kênh chữ đóng khung và một số ảnh có thể coi là minh họa cụ thể về một đối tượng du lịch nào đó được trích dẫn từ các nguồn tài liệu khác nhau.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!