Ngày đăng bài: 10/05/2023 16:01
Lượt xem: 1353
NGHIÊN CỨU VĂN HỌC DÂN GIAN TỪ MÃ HÓA VĂN HÓA DÂN GIAN

                                                                                     

Tác giả:  Nguyễn Thị Bích Hà

Nxb: đại học sư phạm

Số trang: 264tr

Năm xb: 2014

Chuyên luận Nghiên cứu văn học dân gian từ mã văn hóa dân gian gồm 2 phần

Phần thứ nhất : những vấn đề lý thuyết như phương pháp luận nghiên cứu văn học dân gian và phương pháp nghiên cứu văn học dân gian các các mã văn hóa dân gian....;các thao tác nghiên cứu văn học dân gian qua các mã văn hóa dân gian ( giải mã văn học dân gian từ các mã văn hóa dân gian)

Phần thứ 2: phụ lục.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long trân trọng giới thiệu!