Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 TR121M
    Nhan đề: Một lần về Yên Tử :
DDC 895.922
Tác giả CN Trần Trương
Nhan đề Một lần về Yên Tử : Truyện ký / Trần Trương
Thông tin xuất bản Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 268 tr. ; 21cm
Tóm tắt Chứa đựng nhiều kiến thức về non thiêng Yên Tử - một trong những địa danh nổi bật nhất của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, giải đáp nhiều câu hỏi: “Vì sao núi có tên “Yên Tử”?, “Yên Tử là tên một ngọn núi hay là tên của cả một dãy núi?”, “vì sao Thượng hoàng Trần Nhân Tông chọn để làm nơi tu hành?”, “không gian Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử?”, “Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được hình thành từ khi nào?”...
Thuật ngữ chủ đề Quảng Ninh
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Truyện ký
Từ khóa tự do Yên Tử
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Từ khóa tự do Trần Nhân Tông
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2117283-7
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(5): 2513197-201
00000000nam#a2200000ui#4500
00121222
00212
004C7C6561D-EE31-444A-B20D-C05728357931
005202110131510
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786045359877
020|c68 000
039|a20211013150957|btrannhien|y20211013150717|ztrannhien
082 |a895.922|bTR121M
100 |aTrần Trương
245 |aMột lần về Yên Tử : |bTruyện ký / |cTrần Trương
260 |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a268 tr. ; |c21cm
520 |aChứa đựng nhiều kiến thức về non thiêng Yên Tử - một trong những địa danh nổi bật nhất của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, giải đáp nhiều câu hỏi: “Vì sao núi có tên “Yên Tử”?, “Yên Tử là tên một ngọn núi hay là tên của cả một dãy núi?”, “vì sao Thượng hoàng Trần Nhân Tông chọn để làm nơi tu hành?”, “không gian Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử?”, “Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được hình thành từ khi nào?”...
650|aQuảng Ninh
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTruyện ký
653 |aYên Tử
653|aQuảng Ninh
653|aTrần Nhân Tông
690|aNhân văn
691|aKhác
692|aVăn học Việt Nam
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2117283-7
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(5): 2513197-201
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/1 lần.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117283 Kho đọc số 1 tầng 1 895.922 TR121M Sách tham khảo 1
2 2117284 Kho đọc số 1 tầng 1 895.922 TR121M Sách tham khảo 2
3 2117285 Kho đọc số 1 tầng 1 895.922 TR121M Sách tham khảo 3
4 2117286 Kho đọc số 1 tầng 1 895.922 TR121M Sách tham khảo 4
5 2117287 Kho đọc số 1 tầng 1 895.922 TR121M Sách tham khảo 5
6 2513197 Kho mượn Cơ sở 2 895.922 TR121M Sách tham khảo 6
7 2513198 Kho mượn Cơ sở 2 895.922 TR121M Sách tham khảo 7
8 2513199 Kho mượn Cơ sở 2 895.922 TR121M Sách tham khảo 8
9 2513200 Kho mượn Cơ sở 2 895.922 TR121M Sách tham khảo 9
10 2513201 Kho mượn Cơ sở 2 895.922 TR121M Sách tham khảo 10