Thông tin tài liệu
DDC 895.922
Tác giả CN Dương Thị Nhụn
Nhan đề Món quà bất ngờ : Tập truyện thiếu nhi / Dương Thị Nhụn
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 135tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Truyện thiếu nhi
Từ khóa tự do Món quà
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162749
00000000nam#a2200000ui#4500
00121223
00212
00498B4BA79-F209-4355-A138-562181FFC08E
005202110131538
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049954030
039|y20211013153814|zphamhuong
082 |a895.922|bD561M
100 |aDương Thị Nhụn
245 |aMón quà bất ngờ : |bTập truyện thiếu nhi / |cDương Thị Nhụn
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2020
300 |a135tr. ; |c21cm
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
653 |aTruyện thiếu nhi
653|aMón quà
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692 |aVăn học Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162749
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/M%C3%B3n%20qu%C3%A0%20b%E1%BA%A5t%20ng%E1%BB%9D.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162749 Kho mượn sô 1 tầng 2 895.922 D561M Sách tham khảo 1