Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 TR121V
    Nhan đề: Văn hoá dân gian người La Chí. Q.1 /
DDC 398
Tác giả CN Trần Hữu Sơn - ch.b. ;
Nhan đề Văn hoá dân gian người La Chí. Q.1 / Trần Hữu Sơn - ch.b. ; Nguyễn Ngọc Thanh
Thông tin xuất bản H.: Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 495tr.: hình vẽ, bảng, ; 21cm
Tóm tắt Khái quát chung về người La Chí; tri thức dân gian; nghề thủ công truyền thống; văn hoá ẩm thực; trang phục truyền thống và nghệ thuật trang trí trên trang phục; tín ngưỡng dân gian của người La Chí
Từ khóa tự do Dân tộc La Chí;
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian;
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Trần Hữu Sơn - ch.b. ; Nguyễn Ngọc Thanh
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162777
00000000nam#a2200000ui#4500
00121226
00212
004D864FD45-4587-4D5A-9E6A-E12251EF233F
005202110150946
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786049029158
039|a20211015094624|bhanhung|y20211015093305|zhanhung
082|a398|bTR121V
100 |aTrần Hữu Sơn - ch.b. ;
245 |aVăn hoá dân gian người La Chí. Q.1 / |cTrần Hữu Sơn - ch.b. ; Nguyễn Ngọc Thanh
260 |aH.: |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a495tr.:|b hình vẽ, bảng, ; |c21cm
520 |aKhái quát chung về người La Chí; tri thức dân gian; nghề thủ công truyền thống; văn hoá ẩm thực; trang phục truyền thống và nghệ thuật trang trí trên trang phục; tín ngưỡng dân gian của người La Chí
653 |aDân tộc La Chí;
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hoá dân gian;
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
700 |aTrần Hữu Sơn - ch.b. ; Nguyễn Ngọc Thanh
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162777
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/bia%20sach/v%C4%83n%20h%C3%B3a%20d%C3%A2n%20gian%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20la%20ch%C3%AD.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162777 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 TR121V Sách tham khảo 1