Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 394.2 PH104L
    Nhan đề: Lễ hội vùng Đất Tổ /
DDC 394.2
Tác giả CN Phạm Bá Khiêm
Nhan đề Lễ hội vùng Đất Tổ / Phạm Bá Khiêm chủ biên
Nhan đề Q.1
Thông tin xuất bản Nxb. Hội Nhà văn, 2018
Mô tả vật lý 591tr. ; 21cm
Phụ chú Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Tiếp cận nghiên cứu và tìm hiểu lễ hội tiêu biểu của các huyện vùng Đất Tổ - Phú Thọ như huyện: Cẩm Khê, Tam Nông, Tân Sơn, Hạ Hòa...
Từ khóa tự do Phú Thọ
Từ khóa tự do Lễ hội
Từ khóa tự do Lễ hội truyền thống
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162755
00000000nam#a2200000ui#4500
00121229
00212
004A18CC91E-4EA7-4410-B8F8-787EFD885612
005202110270755
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049726262
039|a20211027075554|bphamhuong|c20211022103147|dphamhuong|y20211022100759|zphamhuong
082 |a394.2|bPH104L
100 |aPhạm Bá Khiêm
245 |aLễ hội vùng Đất Tổ / |cPhạm Bá Khiêm chủ biên
245|bQ.1
260 |bNxb. Hội Nhà văn, |c2018
300 |a591tr. ; |c21cm
500|aLiên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
520|aTiếp cận nghiên cứu và tìm hiểu lễ hội tiêu biểu của các huyện vùng Đất Tổ - Phú Thọ như huyện: Cẩm Khê, Tam Nông, Tân Sơn, Hạ Hòa...
653 |aPhú Thọ
653 |aLễ hội
653 |aLễ hội truyền thống
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692 |aQuản lý văn hóa
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162755
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/L%E1%BB%85%20h%E1%BB%99i%20v%C3%B9ng%20%C4%91%E1%BA%A5t%20t%E1%BB%95.%20Q1.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162755 Kho mượn sô 1 tầng 2 394.2 PH104L Sách tham khảo 1