Thông tin tài liệu
  • Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 005
    Nhan đề: Xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ thông minh cho Khách sạn sinh viên Thành Duy :
DDC 005
Tác giả CN Lê Thế Hùng
Nhan đề Xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ thông minh cho Khách sạn sinh viên Thành Duy : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thế Hùng
Thông tin xuất bản Trường Đại học Hạ Long, 2022
Mô tả vật lý 44 tr. ; A4
Tóm tắt Tổng quan về công cụ. Khảo sát, phân tích hệ thống. Xây dựng hệ thống
Môn học Máy tính và công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Lương Khắc Định
Địa chỉ HALOUKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1(1): 20300118
00000000nam#a2200000ui#4500
00121643
00217
003True
0043E76793E-3213-4D65-A3D0-EB4041577B40
005202205050849
006
007
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220505084949|ztrannhien
082|a005
100 |aLê Thế Hùng
245 |aXây dựng hệ thống quản lý nhà trọ thông minh cho Khách sạn sinh viên Thành Duy : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cLê Thế Hùng
260 |aTrường Đại học Hạ Long, |c2022
300 |a44 tr. ; |cA4
520 |aTổng quan về công cụ. Khảo sát, phân tích hệ thống. Xây dựng hệ thống
690 |aMáy tính và công nghệ thông tin
691|aMáy tính
692|aKhoa học máy tính
700 |aLương Khắc Định|cTS.
852|aHALOU|bKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1|j(1): 20300118
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20300118 Kho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1 005 Khóa luận 1