Thông tin tài liệu
  • Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 005
    Nhan đề: Xây dựng một số công cụ học tập mô tả cấu trúc dữ liệu dựa vào Macromedia flash :
DDC 005
Tác giả CN Vũ Thị Phương Khánh
Nhan đề Xây dựng một số công cụ học tập mô tả cấu trúc dữ liệu dựa vào Macromedia flash : Khóa luận tốt nghiệp / Vũ Thị Phương Khánh
Thông tin xuất bản Trường Đại học Hạ Long, 2022
Mô tả vật lý 81 tr. ; A4
Tóm tắt Tổng quan cơ sở kiến thức sử dụng phần mềm xây dựng công cụ học tập học phần CTDL&GT. Nghiên cứu phần mềm Macromedia flash và ứng dụng trong tạo công cụ học tập. Xây dựng một số công cụ học tập mô tả cấu trúc dữ liệu
Môn học Máy tính và công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Phạm Thanh Huyền
Địa chỉ HALOUKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1(1): 20300120
00000000nam#a2200000ui#4500
00121645
00217
003True
0044522AB93-6B3A-4B4E-86A0-13C071570A4B
005202205050901
006
007
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220505090137|ztrannhien
082|a005
100 |aVũ Thị Phương Khánh
245 |aXây dựng một số công cụ học tập mô tả cấu trúc dữ liệu dựa vào Macromedia flash : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cVũ Thị Phương Khánh
260 |aTrường Đại học Hạ Long, |c2022
300 |a81 tr. ; |cA4
520 |aTổng quan cơ sở kiến thức sử dụng phần mềm xây dựng công cụ học tập học phần CTDL&GT. Nghiên cứu phần mềm Macromedia flash và ứng dụng trong tạo công cụ học tập. Xây dựng một số công cụ học tập mô tả cấu trúc dữ liệu
690 |aMáy tính và công nghệ thông tin
691|aMáy tính
692|aKhoa học máy tính
700 |aPhạm Thanh Huyền|cThS.
852|aHALOU|bKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1|j(1): 20300120
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20300120 Kho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1 005 Khóa luận 1