Thông tin tài liệu
  • Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 005
    Nhan đề: Xây dựng website quản lý khóa luận cho khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Hạ Long :
DDC 005
Tác giả CN Bùi Mạnh Hùng
Nhan đề Xây dựng website quản lý khóa luận cho khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Hạ Long : Khóa luận tốt nghiệp / Bùi Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản Trường Đại học Hạ Long, 2022
Mô tả vật lý 55 tr. ; A4
Tóm tắt Tổng quan về công nghệ xây dựng website. Khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống quản lý khóa luận khoa Công nghệ thông tin. Xây dựng website
Môn học Máy tính và công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Anh Trâm
Địa chỉ HALOUKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1(1): 20300123
00000000nam#a2200000ui#4500
00121648
00217
003True
0043C52F311-C6AA-47D8-9C82-4EC6DCC50CF2
005202205050914
006
007
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220505091430|ztrannhien
082|a005
100 |aBùi Mạnh Hùng
245 |aXây dựng website quản lý khóa luận cho khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Hạ Long : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cBùi Mạnh Hùng
260 |aTrường Đại học Hạ Long, |c2022
300 |a55 tr. ; |cA4
520 |aTổng quan về công nghệ xây dựng website. Khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống quản lý khóa luận khoa Công nghệ thông tin. Xây dựng website
690 |aMáy tính và công nghệ thông tin
691|aMáy tính
692|aKhoa học máy tính
700 |aVũ Thị Anh Trâm|cThS.
852|aHALOU|bKho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1|j(1): 20300123
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20300123 Kho Khóa luận_Phòng đọc tầng 1 005 Khóa luận 1