Thông tin tài liệu
DDC 398
Tác giả CN Cao Thị Thường
Nhan đề Dân tộc học đại cương : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Cao Thị Thường chủ biên
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 137tr. ;
Tóm tắt Những vấn đề chung. Các chủng tộc trên thế giới. Các ngữ hệ trên thế giới và Việt Nam. Các hình thức cộng đồng tộc người trong lịch sử. Các hình thái tôn giáo sơ khai. Quá trình tộc người và vấn đề dân tộc hiện nay.
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Dân tộc học
Từ khóa tự do Dân tộc
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 2(1): 2400027
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121279
002130
004C3AA981B-5C17-40CF-BCE7-092B393AB01A
005202201141450
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220114145227|ztrannhien
082 |a398
100 |aCao Thị Thường
245 |aDân tộc học đại cương : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / |cCao Thị Thường chủ biên
260 |c2021
300 |a137tr. ;
520 |aNhững vấn đề chung. Các chủng tộc trên thế giới. Các ngữ hệ trên thế giới và Việt Nam. Các hình thức cộng đồng tộc người trong lịch sử. Các hình thái tôn giáo sơ khai. Quá trình tộc người và vấn đề dân tộc hiện nay.
653 |aVăn hóa
653 |aDân tộc học
653 |aDân tộc
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692|aQuản lý văn hóa
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 2|j(1): 2400027
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400027 Kho đọc số 4 tâng 1 398 Tài liệu lưu hành nội bộ 1