Thông tin tài liệu
DDC 398
Tác giả CN Lê Thanh Hoa
Nhan đề Quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Lê Thanh Hoa chủ biên
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 144tr. ;
Tóm tắt Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Văn hóa nghệ thuật
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 2(1): 2400028
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121280
002130
004ECA45D84-020F-4CE0-BC62-64EEBED0EEA8
005202201141459
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220114150127|ztrannhien
082 |a398
100 |aLê Thanh Hoa
245 |aQuản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / |cLê Thanh Hoa chủ biên
260 |c2021
300 |a144tr. ;
520 |aTổng quan về quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật
653 |aNguồn nhân lực
653 |aQuản lý
653 |aVăn hóa nghệ thuật
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692|aQuản lý văn hóa
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 2|j(1): 2400028
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400028 Kho đọc số 4 tâng 1 398 Tài liệu lưu hành nội bộ 1