Thông tin tài liệu
DDC 398
Tác giả CN Hạp Thu Hà
Nhan đề Truyền thông đại chúng : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Hạp Thu Hà
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 179tr. ;
Tóm tắt Những vấn đề chung về truyền thông và truyền thông đại chúng. Các loại hình phương tiện truyền thông đại chúng. Lãnh đạo, quản lí và giao tiếp với các phương tiện truyền thông đại chúng.
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Truyền thông đại chúng
Từ khóa tự do Phương tiện truyền thông
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 2(1): 2400029
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121281
002130
0048B3F326F-52F4-40D2-84B1-49BB92F86E3F
005202201141517
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220114151921|ztrannhien
082 |a398
100 |aHạp Thu Hà
245 |aTruyền thông đại chúng : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / |cHạp Thu Hà
260 |c2021
300 |a179tr. ;
520 |aNhững vấn đề chung về truyền thông và truyền thông đại chúng. Các loại hình phương tiện truyền thông đại chúng. Lãnh đạo, quản lí và giao tiếp với các phương tiện truyền thông đại chúng.
653 |aTruyền thông
653 |aTruyền thông đại chúng
653 |aPhương tiện truyền thông
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692|aQuản lý văn hóa
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 2|j(1): 2400029
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400029 Kho đọc số 4 tâng 1 398 Tài liệu lưu hành nội bộ 1