Thông tin tài liệu
DDC 398
Tác giả CN Hạp Thu Hà
Nhan đề Văn hóa dân gian Việt Nam : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Hạp Thu Hà
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 127tr. ;
Tóm tắt Khái quát văn hóa dân gian Việt Nam. Các thành tố văn hóa dân gian Việt Nam.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 2(1): 2400030
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121282
002130
0048F3ECC83-65CD-46B7-B09E-3C962BB01DC0
005202201170937
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220117093959|ztrannhien
082 |a398
100 |aHạp Thu Hà
245 |aVăn hóa dân gian Việt Nam : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / |cHạp Thu Hà
260 |c2021
300 |a127tr. ;
520 |aKhái quát văn hóa dân gian Việt Nam. Các thành tố văn hóa dân gian Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aVăn hóa dân gian
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692|aQuản lý văn hóa
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 2|j(1): 2400030
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400030 Kho đọc số 4 tâng 1 398 Tài liệu lưu hành nội bộ 1