Thông tin tài liệu
DDC 398
Tác giả CN Lưu Thị Thanh Hòa
Nhan đề Văn hóa học đại cương : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Lưu Thị Thanh Hòa
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 84tr. ;
Tóm tắt Tổng quan về văn hóa học. Bản chất và đặc trưng của văn hóa. Cấu trúc và các chức năng cơ bản của văn hóa. Quy luật kế thừa và tiếp xúc - giao lưu của văn hóa. Phát triển văn hóa ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Văn hóa học
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 2(1): 2400031
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121283
002130
00418B15EAC-456A-4C59-95DE-34A25107C39F
005202201170942
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220117094406|ztrannhien
082 |a398
100 |aLưu Thị Thanh Hòa
245 |aVăn hóa học đại cương : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / |cLưu Thị Thanh Hòa
260 |c2021
300 |a84tr. ;
520 |aTổng quan về văn hóa học. Bản chất và đặc trưng của văn hóa. Cấu trúc và các chức năng cơ bản của văn hóa. Quy luật kế thừa và tiếp xúc - giao lưu của văn hóa. Phát triển văn hóa ở Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aVăn hóa học
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692|aQuản lý văn hóa
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 2|j(1): 2400031
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400031 Kho đọc số 4 tâng 1 398 Tài liệu lưu hành nội bộ 1