Thông tin tài liệu
DDC 398
Tác giả CN Nguyễn Thị Thùy Dương
Nhan đề Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Nguyễn Thị Thùy Dương
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 145tr. ;
Tóm tắt Những vấn đề chung về tín ngưỡng và tôn giáo. 1 số tín ngưỡng ở Việt Nam. 1 số tôn giáo ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tín ngưỡng
Từ khóa tự do Tôn giáo
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 2(1): 2400033
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121285
002130
004DD1B6727-81AB-4623-A870-AB47FF9A4CEF
005202201171043
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220117104533|ztrannhien
082 |a398
100 |aNguyễn Thị Thùy Dương
245 |aTín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / |cNguyễn Thị Thùy Dương
260 |c2021
300 |a145tr. ;
520 |aNhững vấn đề chung về tín ngưỡng và tôn giáo. 1 số tín ngưỡng ở Việt Nam. 1 số tôn giáo ở Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aTín ngưỡng
653 |aTôn giáo
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692|aQuản lý văn hóa
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 2|j(1): 2400033
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400033 Kho đọc số 4 tâng 1 398 Tài liệu lưu hành nội bộ 1