Thông tin tài liệu
DDC 700
Tác giả CN Lê Minh Đức
Nhan đề Bố cục 2 : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Hội họa / Lê Minh Đức
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 94tr. ; A4
Tóm tắt Tranh đề tài công nghiệp. Tranh đề tài ngư nghiệp. Tranh đề tài lao động sản xuất. Tranh đề tài lễ hội.
Từ khóa tự do Hội họa
Từ khóa tự do Bố cục
Địa chỉ HALOUKho đọc số 4 tâng 2(1): 2400036
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
00000000nam#a2200000ui#4500
00121288
002130
004F96EE4DF-750D-4D0B-9308-58D589A4F8AA
005202201190933
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220119093524|ztrannhien
082 |a700
100|aLê Minh Đức
245 |aBố cục 2 : |bTài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Hội họa / |cLê Minh Đức
260 |c2021
300 |a94tr. ; |cA4
520 |aTranh đề tài công nghiệp. Tranh đề tài ngư nghiệp. Tranh đề tài lao động sản xuất. Tranh đề tài lễ hội.
653 |aHội họa
653 |aBố cục
690 |aNghệ thuật
691|aMỹ thuật
692|aHội họa
852|aHALOU|bKho đọc số 4 tâng 2|j(1): 2400036
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/bia sach/h2.png
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2400036 Kho đọc số 4 tâng 1 700 Tài liệu lưu hành nội bộ 1