Ngày đăng bài: 21/12/2022 16:08
Lượt xem: 3520
CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC VÀ TIẾNG VIỆT

                                                 

Tác giả:  Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến                                                  

NXB Giáo Dục 2014

307 Trang

Ngay từ khi in lần đầu, giáo trình này đã được độc giả trong cả nước, nhất lừ giáo viên và sình viên các trường đại học, đón  nhận và sử dụng như một tài liệu dạy — học hữu ích.  Cuốn sách đã được tái bản tới mười lần. Điều đó đã nói lên tĩnh hữu dụng của nó đối với đông đảo bạn đọc. Như tên gọi của cuốn sách, đây là giáo trình cơ sở về ngôn ngữ học và tiếng Việt. Những kiến thức được đề cập đến ỏ đây, Vì vậy tương đối đơn giàn, dễ hiểu, mang tính “nhập môn " là chủ yếu. Giáo trình không đề cập đến những tranh luận khoa học phức tọp và những vấn đề mang tính chuyên sâu của từng chuyên ngành. Đói tượng phục vụ của giáo trĩnh là sinh viên chuyên ngành Ngữ vân (Vãn học, Ngôn ngữ), Ngoại ngữ, Đông phương, Quốc tế, ... thuộc các trường Đại học Khoa học xã hội và nhân vân, Đại học Sư phạm, Được học Ngoại ngữ, v.v...

Cuốn sách trình bày tổng luận về ngôn ngữ; cơ sở ngữ âm học và ngữ âm tiếng Việt; từ vựng học và từ vựng tiếng Việt; ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!