Tất cả (Tất cả)
Văn hóa dân gian người dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh / Trần Quốc Hùng, Tô Đình Hiệu [15-03-2023] Đầu mục:2

Khái quát vềvị trí địa lí tỉnh Quảng Ninh và người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh. Văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh

Giáo trình kinh tế du lịch / Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hoà (đồng ch.b.) [15-03-2023] Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:47) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu những kiến thức nền tảng về du lịch và các chuyên ngành du lịch như: quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn du lịch...

Một số phong tục, tập quán của người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc / Lâm Quang Hùng [15-03-2023] Đầu mục:2

Giới thiệu vài nét khái quát về người Sán Dìu ơ Vĩnh Phúc, một số tục lệ trong đời sống, phong tục lễ tết và một số giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá trong tục lễ truyền thống cảu người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc

Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1930 - 2000) / Lê Bằng, Đỗ Xuân Huy, Bùi Văn Miển [14-03-2023] Đầu mục:60

Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự (1930-1944); cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Đảng lãnh đạo công cuộc củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh, tiến hành cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-4.1975), tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia (5.1975-1989); Đảng lạnh đạo công cuộc củng cố hoà bình, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời bình (1990-2000)

Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945 - 2000) / B.s.: Lê Hai, Phạm Quang Cận, Trần Quang Khánh... [14-03-2023] Đầu mục:60

Giới thiệu sự lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và củng cố quốc phòng (1945-2000), 7 bài học chủ yếu trong quá trình Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945-2000)

Tang lễ cổ truyền của người Thái Đen ở Điện Biên / Tòng Văn Hân [10-03-2023] Đầu mục:1

Giới thiệu các lễ tiết cụ thể cùng một số quan niệm và kiêng kỵ trong ba ngày lễ tang của người Thái Đen tỉnh Điện Biên với nét đặc sắc và nhân văn từ thời điểm các thành viên trong gia đình tập trung bên cạnh người sắp ra đi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, những công việc chuẩn bị cho tang lễ trong ngày thứ hai, sau ngày chôn cất và một số quy định trong tang lễ