Tất cả (Tất cả)
Cơ sở sinh học phân tử / Lê Duy Thành ch.b, Đỗ Lê Thăng, Đinh Đoàn Long,Trần Thị Hồng [22-01-2024] Đầu mục:1 Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Những kiến thức cơ bản về sinh học phân tử: các loại tế bào và các đại phân tử. Cấu trúc, chức năng và phương pháp phân tích protein. Cấu trúc và động thái của ADN. Kỹ thuật thao tác trên ADN. Mã di truyền, biểu hiện của gen và điều hoà sự hữu hiệu của gen

Hoá sinh học : Đã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học Sư phạm / Phạm Thị Trân Châu chủ biên, Trần Thị ... [22-01-2024] Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Trình bày những đặc tính chung, vai trò sinh học, thành phần cấu tạo chủ yếu của protein, axit nucleic, xacarit, lipit, vitamin, enzim, hoocmon; khái niệm chung về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng; mối liên hệ giữa các quá trình trao đổi xacarit, lipit, protein và axit nucleic

Đội kèn tí hon / Cù Nhật Minh tuyển soạn [15-01-2024] Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Phương pháp học Mandolin : Độc tấu - đệm hát / Sơn Hồng Vỹ [11-01-2024] Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Ý tưởng nghệ thuật thiết kế và Vẽ các loài thủy tộc / Gia Bảo [05-01-2024] Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Hoà âm phối khí và biểu diễn phong cách nhạc nhẹ các ca khúc mới của giảng viên Trường Đại học Hạ Long với chủ đề "Quảng Ninh trong tôi” : Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên c ... [04-01-2024] Đầu mục:1

Những vấn đề chung về hoà âm phối khí; hoà âm phối khí 12 ca khúc về Quảng Ninh; dàn dựng và biểu dưỡng chương trình nghệ thuật "Quảng Ninh trong tôi”

Thiết kế và thử nghiệm chương trình phân loại rác tại ký túc xá Trường Đại học Hạ Long : Tài liệu hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: Địa diểm thử nghiệm: K ... [04-01-2024]

Tại sao phải phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; kể hoạch triển khai phân loại rác thải sinh hoạt tại ký túc xá Trường Đại học Hạ Long :

Tuyển tập các bản nhạc căn bản dành cho piano classicHoàng Hoa tuyển chọnTập 1Nhạc công [28-12-2023] Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)