Ngày đăng bài: 17/07/2013 10:39
Lượt xem: 6812
Chính sách sử dụng thư viện
Chế độ mượn tài liệu giấy, chính sách sử dụng thư viện số

Đối tượng bạn đọc

Số lượng cuốn

Thời hạn mượn

Gia hạn

Học sinh/ Sinh viên

05 cuốn

(GT & STK)

STK: 10 ngày

GT: 120 ngày

 

 

 

Cán bộ, giảng viên

07 cuốn

(STK + GT)

STK: 60 ngày

GT: 120 ngày