Ngày đăng bài: 10/11/2015 14:33
Lượt xem: 19367
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT NỘI QUY THƯ VIỆN

1.  Bạn đọc làm hư hỏng tài liệu

1.1  Làm bẩn (bị ố, vết mực) từ 5 trang trở lên, làm rách hoặc mất từ 1 tờ trở lên: đền tài liệu mới.

1.2 Làm bẩn (bị ố, vết mực) từ 1 đến 4 trang: đền 5% giá bìa/1 trang.

1.3  Làm hỏng, rách bìa, bung tay sách: đền như sau:

Sách Việt:

+ Bìa mềm:  

khổ 13 x 19:         12.000đ/cuốn          

khổ 20 x 25:         15.000đ/cuốn

+ Bìa cứng:  

khổ 13 x 19:         20.000đ/cuốn        

khổ 20 x  25:        25.000đ/cuốn

Sách ngoại:

+ Bìa mềm:  

khổ 13  x 19:        22.000đ/cuốn          

khổ  20 x 25:        25.000đ/cuốn

+ Bìa cứng: 

khổ 13  x 19:        35.000đ/cuốn               

khổ 20  x  25:       40.000đ/cuốn

1.4 Làm hỏng hoặc mất mã vạch, nhãn tài liệu:

+ Đền 5.000đ/1 mã vạch hoặc nhãn.

1.5 Làm hỏng hoặc mất chíp điện tử:

+ Đền 30.000đ/1 chíp sách hoặc đĩa.

1.6 Làm hỏng hoặc mất đĩa CD-ROM:

+ Đền 150.000đ/đĩa (không có chíp); 180.000đ/1 đĩa (có chíp)

2.  Bạn đọc làm mất tài liệu

2.1   Đền đúng như tài liệu đã mượn:

+ Áp dụng với tài liệu hiện có trên thị trường.

2.2  Đền thay thế tài liệu khác:

+ Áp dụng đối với tài liệu không có trên thị trường.

2.3  Đền bằng tiền:

2.3.1 Tài liệu xuất bản từ năm 2000 đến nay: đền gấp 3 lần giá bìa 

2.3.2.Tài liệu xuất bản trước 2000 hoặc tài liệu không có giá bìa: đền theo số trang:

Sách Việt:    

khổ 13 cm  x 19 cm:      1.000đ/1 trang

khổ 20 cm  x 25 cm:      1.200đ/1 trang

Sách ngoại:  

khổ 13 cm  x 19 cm:      1.500đ/1 trang

khổ  20 cm x 25 cm:      2.000đ/1 trang

Ngoài ra, tất cả các trường hợp ở mục 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 (2.3.1, 2.3.2) phải nộp 20.000đ tiền phạt và 20.000đ tiền xử lý nghiệp vụ; nếu là tài liệu có gắn chíp và có đĩa đi kèm phải áp dụng cả  mục 1.5 1.6.

3. Ban đọc mượn tài liệu quá hạn quy định

 + Tất cả các loại tài liệu mượn quá hạn (trả chậm) 01 ngày, phạt 1.000đ/ngày/cuốn.

4. Bạn đọc vi phạm các nội quy khác

4.1 Từ chối phục vụ:

+ Thẻ không hợp lệ (đã quá hạn sử dụng, đang bị khóa, không đúng mẫu quy định)

+ Khi trang phục của bạn đọc thiếu nghiêm túc

4.2 Khóa thẻ từ 10 đến 20 ngày (sau khi đã nhắc nhở 1 lần) khi vi phạm một trong các qui định sau:

-  Lấy nhiều sách, nhiều loại báo, tạp chí không đúng với quy định.

-  Để tài liệu không đúng vị trí.

-  Tráo đổi vị trí tài liệu trong kho.

-  Mang tài liệu riêng vào phòng đọc kho mở không được phép của cán bộ thư viện.

-  Gây mất trật tự, làm mất vệ sinh phòng đọc.

4.3 Khóa thẻ từ 1 tháng đến 3 tháng khi vi phạm một trong các qui định sau:

-  Sử dụng máy ảnh, điện thoại chụp tài liệu và chụp ảnh trong thư viện.

-  Viết, vẽ, gạch xóa tài liệu bằng bút chì.

-  Sử dụng máy tính không đúng mục đích học tập, nghiên cứu khoa học.

-  Cho người khác mượn thẻ.

4.4 Khóa thẻ từ 1 năm đến vĩnh viễn, thông báo về đơn vị đào tạo khi vi phạm một trong các qui định sau:

- Xé, cắt xén tài liệu.

- Mang tài liệu ra khỏi phòng đọc mà không được phép của cán bộ thư viện.

- Cố tình làm trái quy định và có thái độ không đúng mực với cán bộ thư viện.