Ngày đăng bài: 08/02/2023 16:18
Lượt xem: 28
LUYỆN DỊCH CƠ BẢN TIẾNG TRUNG QUYỂN 1

                                                         

Luyện dịch cơ bản tiếng trung giúp người đọc thực hành dịch ngay từ khi mới bắt đầu học tiếng trung, giúp tăng phản xạ ngôn ngữ và thuận lợi cho hoc tập, công viêc,...

Sách được chia thành 2 tập

Mỗi bài gồm. Phần 1 Điểm ngữ pháp

Phần 2:  bài tập 1. Dịch từ, cum từ

Bài tập 2: dịch câu

Bài tập 3: dịch đoạn văn ngắn

Sách còn có phần đáp án tham khảo, giúp người đọc kiểm tra kết quả sau khi thực hành dịch

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!