Địa lý du lịch Việt Nam

Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng không chỉ trên bình diện thế giới, mà còn cả ở Việt Nam. Nói đến du lịch, nhiều người cho rằng đây là “ngành công nghiệp không khói”, là “con gà đẻ trứng vàng”. Với tư cách một ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ, du lịch trên thực tế đem lại hiệu quả cao về các mặt kinh tế, xã hội và cả môi trường nếu như biết khai thác hợp lý mọi tiềm năng để phát triển bền vững.

 “Địa lý du lịch Việt Nam” tái bản lần thứ 2, xuất bản năm 2012, dày  359 trang, với nội dung gồm 2 phần với 7 chương, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm giúp bạn đọc có điều kiện hiểu rõ hơn về những nội dung liên quan đến Địa lý du lịch của nước ta.

Phần 1. Cơ sở lý luận về địa lý du lịch

  Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu

Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch

  Chương 3: Lịch sử phát triển và tổ chức lãnh thổ du lịch

Phần 2. Địa lý du lịch Việt Nam

Chương 4: Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch Việt Nam

Chương 5: Vùng du lịch Bắc Bộ

  Chương 6: Vùng du lịch Bắc Trung Bộ

Chương 7: Vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ

      Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc