Tất cả (Tất cả)
Kĩ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học / Nguyễn Thuý Hồng, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Văn Hiền... [26-05-2023] Đầu mục:5

Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Xác định mục tiêu, yêu cầu, nội dung chương trình, hình thức, phương pháp, đánh giá và hỗ trợ thông tin trực tuyến trong tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho bậc tiểu học

Giáo trình tiếng Việt 3 : Giáo trình đào tạo Cử nhân Giáo dục Tiểu học / Lê A (ch.b), Phan Phương Dung, Đặng Kim Nga [26-05-2023] Đầu mục:5 Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Trình bày ngữ pháp tiếng Việt gồm: từ loại, cụm từ, câu, ngữ pháp văn bản. Nghiên cứu phong cách chức năng ngôn ngữ và các phương tiện tu từ, biện pháp tu từ trong tiếng Việt.

Hướng dẫn dạy học chủ đề Giáo dục tài chính trong Chương trình giáo dục phổ thông mới cấp Tiểu học / Nguyễn Thị Thu Hoài, Đinh Thị Thanh Vân (ch.b.), Trịnh Thị Phan Lan, Đỗ Th ... [25-05-2023] Đầu mục:5

Hướng dẫn thiết kế, thực hiện giáo án và tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh về các chủ đề giới thiệu về tiền, nhận biết tiền Việt Nam và tiền trên thế giới, tiền và giá trị của tiền, các phép tính liên quan đến tiền, làm thế nào để có tiền, sử dụng tiền và trả tiền khi mua hàng, sử dụng tiền hợp lí; cung cấp thêm một số nội dung cũng như hoạt động trải nghiệp tài chính cho học sinh cấp tiểu học

Đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trịnh Thuý Giang, Nguyễn Thị Thanh Hồng, Nguyễn Nam Phương... [25-05-2023] Đầu mục:5

Trình bày khái quát về chương trình giáo dục phổ thông 2018, một số vấn đề cơ bản về đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, phương pháp và công cụ đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh

Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học / Nguyễn Hữu Hợp [24-05-2023] Đầu mục:5

Trình bày một số vấn đề về năng lực và dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học. Hướng dẫn thiết kế bài học, xác định mục tiêu bài học, xác định và lựa chọn nội dung bài học, lựa chọn và vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá năng lực học sinh tiểu học

Giáo trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tiểu học : / Dương Giáng Thiên Hương (ch.b), Vũ Thị Lan Anh, Ngô Vũ Thu Hằng,... [24-05-2023] Đầu mục:5 Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Trình bày những vấn đề chung về nghiệp vụ sư phạm và các kỹ năng sư phạm cơ bản. Thực hành các kỹ năng dạy học và giáo dục.

Giáo trình tâm lí học tiểu học : Dùng cho các trường Đại học Sư phạm đào tạo cử nhân Giáo dục Tiểu học / Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức [24-05-2023] Đầu mục:5 Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Những kiến thức tâm lí học đại cương. Hoạt động - giao tiếp - nhân cách. Lí luận về sự phát triển tâm lí học tiểu học. Đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học. Đặc điểm nhân cách và các hoạt động cơ bản của học sinh tiểu học. Một số vấn đề tâm lí học dạy học, giáo dục tiểu học và nhân cách người giáo viên tiểu học.

Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng Toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non / Đỗ Thị Minh Liên [23-05-2023] Đầu mục:5

Trình bày lí luận về phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non. Nội dung và phương pháp hình thành các biểu tượng số lượng, con số, phép đếm, kích thước, hình dạng, định hướng trong không gian cho trẻ mẫu giáo. Thiết bị dạy học và lập kế hoạch hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng trong trường mầm non

Giáo trình âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc : Giáo trình đào tạo hệ Cử nhân giáo dục Tiểu học / Hoàng Long (ch.b), Hoàng Lân [23-05-2023] Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Trình bày những vấn đề cơ bản về nhạc lí, về âm nhạc thường thức, chương trình và phương pháp dạy âm nhạc ở trường tiểu học.

Giáo trình Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non / Đặng Hồng Phương [23-05-2023] Đầu mục:5

Trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về giáo dục thể chất; nhiệm vụ và nguyên tắc giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non. Giới thiệu nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện và tổ chức công tác giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non