Tất cả (Tất cả)
Thanh toán quốc tế trong du lịch : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành / Hoàng Thị Thương chủ biên, Đinh ... [04-10-2022] Đầu mục:1

Tỷ giá hối đoái. Các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch. Các phương tiện thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch.

Lý luận và lịch sử múa: Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Nghệ thuật biểu diễn kịch múa / Hoàng May Quý ch.b. [04-10-2022] Đầu mục:1

Những hiểu biết sơ lược về nghệ thuật múa. Lịch sử và sự phát triển nghệ thuật múa qua các thời kỳ.

Thanh nhạc tập 4 : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo trung cấp Thanh nhạc / Đinh Thị Khánh Thơ chủ biên [04-10-2022] Đầu mục:1

Kỹ thuật hát sắc thái to, nhỏ. Ứng dụng kỹ thuật hát sắc thái to, nhỏ.