Ngày đăng bài: 09/03/2023 09:20
Lượt xem: 2631
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP PHẦN CẤU KIỆN CƠ BẢN

                                                                        

Tác giả: Phạm Quang Minh

Nxb: Khoa học và Kỹ thuật

Năm xb: 2013

Số trang: 411tr

Cuốn sách nhằm cung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của Bê tông cốt thép BTCT, những nguyên tắc chung về cấu tạo và tính toán cấu kiện BTCT, đồng thời đi sâu vào việc thiết kế các cấu kiện BTCT theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018. Tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 có nhiều điểm mới so với tiêu chuẩn cũ TCVN 5574:2012 như thay đổi mô hình ứng suất sang mô hình biến dạng phi tuyến khi tính toán trên tiết diện thẳng góc theo các trạng thái giới hạn hoặc các thay đổi liên quan đến tính toán cắt, chọc thủng,ốn sách là tài liệu giảng dạy cho sinh viên ngành xây dựng cơ bản của các trường đại học. Sách cũng được dùng như tài liệu hướng dẫn các kỹ sư thiết kế, thi công kết cấu BTCT.

Sách được sử dụng làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên các trường đại học có chuyên ngành xây dựng và được sử dụng làm tài liệu thiết kế cho các kỹ sư xây dựng về kết cấu BTCT.
Sách gồm 10 chương:
Chương 1: Khái niệm chung.
Chương 2: Tính chất cơ lý của vật liệu
Chương 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
Chương 5: Cấu kiện chịu nén
Chương 6: Cấu kiện chịu kéo và chịu xoắn.
Chương 7: Tính toán cấu kiện BTCT theo trạng thái giới hạn thứ hai.
Chương 8: Kết cấu bê tông ứng lực trước.
Chương 9: Sự chịu lực cục bộ
Chương 10: Sàn phẳng bằng bê tông cốt thép

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!