Ngày đăng bài: 06/04/2023 10:05
Lượt xem: 3453
GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP ( DÙNG CHO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ VÀ CAO ĐẲNG NGHỀ)

 

                                                                                

Tác giả: Đồng Thị Vân Dung

Nxb: Lao động

Năm xb: 2009

Số trang:144tr

Mục tiêu trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản Thống kê doanh nghiệp và kỹ năng thống kê kết quả sản xuất kinh doanh, nguyên vật liệu, tài sản cố điịnh, lao động, năng xuất lao động, tiền lương, giá thành sản phẩm, các hoạt động tài chính cuốn sách Giáo trình thống kê doanh nghiệp (Dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề) do Trường Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội biên soạn

Sách gồm 7 chương. Nội dung biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

Sách hiện có tại thư viện đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!