Ngày đăng bài: 06/04/2023 16:19
Lượt xem: 3119
ĐẠO HIẾU TRONG NHO GIA

                                                                          

Tác giả: Cao Vọng Chi

nxb: Chính trị quốc gia

Năm xb: 2014

Số trang:366tr

Đạo Hiếu Trong Nho Gia trình bày nguyên văn tác phẩm chính của Nho giáo về đạo Hiếu - "Hiếu Kinh". Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp cho người đọc những thông tin hữu ích về cơ sở của hệ tư tưởng, những lời răn dạy về chữ "hiếu" đối với nhiều đối tượng xã hội khác nhau cũng như ảnh hưởng, tác động của đạo Hiếu trong Nho gia đối với đời sống tinh thần của một số nước láng giềng với Trung Quốc, trong đó có Việt Nam.

Nội dung cuốn sách được chia thành 10 chương:

- Chương thứ nhất: Tác giả và tác phẩm "Hiếu Kinh"

- Chương thứ hai: Giáo huấn liên quan đến Kinh thư

- Chương thứ ba: Cơ sở của hệ tư tưởng

- Chương thứ tư: Bối cảnh xã hội

- Chương thứ năm: Kiên trì truyền thụ

- Chương thứ sáu: Giáo dục đối với dân chúng

- Chương thứ bảy: Giáo dục riêng cho phụ nữ

- Chương thứ tám: Ảnh hưởng đối với nước láng giềng

- Chương thứ chín: Luận bàn về so sánh

- Chương thứ mười: Tổng kết.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!