Ngày đăng bài: 07/04/2023 15:11
Lượt xem: 3343
NHÀ TRẦN TRONG VĂN HÓA VIỆT

                                                                 

Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc

Nxb: Thanh niên

Số trang: 266tr

Năm xb: 2012

Văn hóa Việt Nam là cả một lịch trình mà từ lâu chúng ta đã có thể phân biệt ra các thời đại, tạm mệnh danh là thời đại văn hóa Đông Sơn, văn hóa Thăng Long, văn hóa Đại Việt... Khi nói như vậy, ta quan niệm văn hóa là bao trùm mọi lĩnh vực sinh hoạt tinh thần, vật chất, chứng minh những thành quả lao động của dân tộc đạt đến một trình độ nhất định. Giai đoạn triều đại nhà Trần chịu trách nhiệm điều hành đất nước quả là một giai đoạn có nhiều nét độc đáo, có thể phân biệt với các thời kỳ lịch sử khác. Từ trước, ta hay dùng thuật ngữ “Thời đại Lý - Trần” là đúng, song thật ra, phải tính là từ nhà Trần trở đi, diện mạo văn hóa mới thật sự khởi sắc hơn nhiều...

Cuốn sách “Nhà Trần trong văn hóa Việt” (tác giả Nguyễn Bích Ngọc) sẽ giúp người đọc khám phá những nét đặc sắc trong văn hóa nhà Trần, như: Con người đời Trần (các vị minh quân, phụ nữ, danh tướng, thanh thiếu niên, các nhà văn hóa, các trạng nguyên) hay những tác phẩm văn chương đời Trần sống mãi với thời gian; Các vị thánh đời Trần; Các đền chùa (lễ hội) liên quan đến nhà Trần…

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!