Ngày đăng bài: 11/04/2023 16:03
Lượt xem: 3106
CÁC VẤN ĐỀ VĂN HÓA THẾ GIỚI PHƯƠNG TÂY

Tác giả: PGS.TS Đặng Hữu Toàn

Nxb: Từ điển Bách Khoa

Năm xb: 2011

Số trang: 370tr

"Văn hóa hoặc văn minh là chỉnh thể phức hợp bao gồm tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, pháp luật, tập tục và bất kì năng lực, thói quen nào khác mà con người cần có với tư cách là thành viên của xã hội". Nó bao gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác; là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần dân tộc, bản sắc dân tộc, ý thức và những phương thức tiếp nhận những giá trị của các dân tộc khác.

Ngày nay, tính cô lập và khép kín của đời sống các dân tộc bị thu hẹp, sự giao lưu văn hóa ngày càng được tăng cường, không một dân tộc nào tồn tại tách biệt mà không có sự giao lưu văn hóa với các dân tộc khác. Sự giao lưu văn hóa đã trở thành nhu cầu nội tại của sự phát triển văn hóa, nhờ đó nền văn hóa của dân tộc được tiếp thu thêm các yếu tố tích cực và được làm giàu thêm để phát triển.

Với mong muốn mang lại cho đông đảo bạn đọc (nhất là giới trẻ, các bạn đọc có trình độ phổ thông trở lên) những tri thức nhất định, khái quát về các nền văn hóa thế giới, Nhà xuất bản Tuwd điển Bách Khoa chức xuất bản cuốn sách Các nền văn hóa thế giới. Các nền văn hóa được đề cập ở đây là những nền văn hóa "mang tính thế giới", đã và đang tồn tại trong tiến trình lịch sử, có sự ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến sự phát triển của văn hóa và văn minh nhân loại hiện nay.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!