Ngày đăng bài: 06/12/2023 16:24
Lượt xem: 3401
GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

Nxb: Nhà xuất bản thông tin và Truyền thông

Năm xuất bản : 2022

                                                                 

Tác giả: Đỗ Thị Thu Hằng

Số trang : 205tr

Cuốn sách đề cập tới 5 nhóm nội dung chính, tương ứng với 5 chương sau đây

Chương 1 - Lý luận chung về sản phẩm truyền thông đại chúng và tổ chức sản phẩm truyền thông đại chúng

Chương 2 - Quy trình và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng trong tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng

Chương 3 - Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông in ấn

Chương 4 - Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông số

Chương 5 - Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng bằng thiết bị di động

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!