Ngày đăng bài: 01/11/2022 11:07
Lượt xem: 3459
CƠ SỞ NGỮ NGHĨA PHÂN TÍCH CÚ PHÁP

                                                                                         

Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp

Nxb: Giáo Dục 2012

Số trang: 383 Trang

Dựa trên giả định rằng bất kì những gì được biểu đạt trong câu cũng đều mang nghĩa, cuốn sách  phân tích những lớp nghĩa có thể được chuyển tải trong câu nói. Sự phát triển vượt bậc của ngữ nghĩa học trong thời gian qua đã cho chúng ta những cơ sở đáng tin cậy để bàn đến những lớp nghĩa đó. Với quan niệm rằng cú pháp không mang tính tự trị, mà cú pháp là để tải nghĩa, tác giả đã cho rằng bóc tách được các lớp nghĩa mà câu nói biểu thị sẽ đồng thời là xác lập cơ sở ngữ nghĩa cho việc phân tích cú pháp. Các lớp nghĩa đó, theo tác giả gồm có nghĩa miêu tả, nghĩa tình thái, nghĩa chủ đề, nghĩa mục đích phát ngôn.

Sách gồm 8 chương là tài liệu liệu cần thiết cho học viên nghiên cứu chuyên ngành ngôn ngữ học và văn học. ...Qua cuốn sách sẽ cung cấp kiến thức ngữ nghĩ học đáng tin cậy, giúp xử lý nhanh những vấn đề còn nan giải  trong phân tích và miêu tả cấu trúc cú pháp của câu tiếng Việt.

Sách hiện có tại thư viện trân trọng giới thiệu!