Ngày đăng bài: 08/11/2022 10:15
Lượt xem: 3728
CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT DÀNH CHO TRẺ

                                                    

Tác giả: Dương Ngọc Minh

NXB: Thể thao  và Du lịch

Năm xb: 2019

Số trang: 203

Sách gồm 3 chương nôi dung chính bao gồm : Các hoạt động thể chất dành cho trẻ tập chung chủ yếu vào vào hoạt động thể thao trong trường học, đây là giai đoạn vàng trong phát triển thể lực cho các em.  Giáo dục thể chất rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản, đội hình, đội ngũ , các bài thể dục, các trò chơi vận động, các môn thể thao và phương pháp phòng tránh chấn thương trong hoạt động

Cuốn sách  các hoạt động thể chất dành cho trẻ nêu rõ vai trò, vị trí của phát triển thể chất và thể dục thể thao chi trẻ tại Việt Nam từ đó đưa ra các gaiir pháp, khuyến nghị nahwmf đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và thể thao dành cho trẻ...

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!