Ngày đăng bài: 16/02/2023 10:47
Lượt xem: 2634
  GIẢI PHẪU TẠO HÌNH

                                               

Tác giả: Lương Xuân Nhị

Nxb: Từ điển Bách khoa

Năm xb:2012

Số trang: 178tr

Môn Giải phẫu tạo hình là môn học cơ bản không thể thiếu được trong việc học tập và nghiên cứu về hình hoạ mà quan trọng nhất là việc nghiên cứu hiểu biết về con người.

Giáo sư - Hoạ sĩ Lương Xuân Nhị trong nhiều năm nay đã nghiên cứu về giải phẫu tạo hình. Giáo sư đã giảng dạy môn học này cho nhiều thế hệ học sinh. Trong giảng dạy, ông đã vận dụng tỉ lệ, đặc điểm, cấu trúc, con người phù hợp với con người Việt Nam, trong quá trình giảng dạy, ông đã xem xét sự tiếp thu của học sinh và biên soạn bài giảng cho học sinh vận dụng được trong bài tập. Ông là nhà giáo nhân dân, là người thầy mẫu mực và tận tình trong giảng dạy, ông đã giúp cho sinh viên kiếh thức về giải phẫu tạo hình để nghiên cứu tốt môn hình họa, từ đó cùng với trình độ toàn diện về chuyên môn, học sinh làm bài tập về sáng tác tranh, tượng có kết quả tốt.

Quyển sách ra đời sẽ góp phần giảng dạy về giải phẫu tạo hình trong các trường Mĩ thuật và cho các bạn muốn học nghệ thuật tạo hình.

Sách hiện có tại Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!