Ngày đăng bài: 14/03/2023 09:21
Lượt xem: 2472
XU HƯỚNG TỰ DO HÓA NGÔN NGỮ THƠ VIỆT NAM THẾ KỶ XX

                                                                

Tác giả:TS Nguyễn Thị Phương Thùy

NXB: Chính trị Quốc gia

Năm xb: 2014

Số trang:369tr

Mục tiêu tìm hiểu tự do hóa ngôn ngữ thơ, cuốn sách chuyên khảo Xu hướng tự do hóa ngôn ngữ thơ Việt Nam thế kỷ XX của       TS.Nguyễn Thị Phương Thùy đã sử dụng những kiến thức về ngôn ngữ học để xem xét phân tích đánh giá thơ Việt Nam trong  một giai đoạn nổi bật của lịch sử văn học nước nhà – Thơ Việt Nam thế kỷ XX. Cuốn chuyên khảo này góp phần căn cứ thực tiễn và lý luận cho việc nghiên cứu cấu trúc của ngôn ngữ thơ nói chung cũng như nghiên cứu cấu trúc ngôn ngữ thơ trong tương quan với thi pháp học ngôn ngữ thơ.... từ đó có cách tiếp cận thơ theo hướng không chỉ đơn thuần cảm xúc mà phải căn cứ trên nghệ thuật ngôn từ những cấu trúc ngôn ngữ mà các nhà thơ dày công gọt rũa cân nhắc để tạo nên.

Cuốn sách từng bước mô tả những biến đổi theo hướng tự do hóa trên cứ liệu các tập thơ ba cấp độ bài thơ, khổ thơ, câu thơ so sánh với các thể thơ truyền thống để tìm ra sự biến đổi sự mới lạ và khác biệt trong cấu trúc của thơ Việt Nam thế kỷ XX.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu !