Ngày đăng bài: 14/03/2023 09:43
Lượt xem: 2913
HÀ NỘI CON NGƯỜI LỊCH SỬ VĂN HÓA

 Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hà

Nxb:  Đại học sư phạm

Năm xb: Chính trị Quốc gia

Số trang: 314tr

Hà nội – con người, lịch sử , văn hóa nhằm giới thiệu sự kiện nhân vật cuả Hà nội trong sự gắn bó và bám sát lịch sử Hà Nội. Từ đó cung cấp những kiến thức có tính chất lí luận về địa phương và những sựi kiện tình tiết cụ thể bổ ích về Hà Nội thủ đô ngàn năm.

Nội dung sách gồm hai kênh thông tin kênh chữ và kênh hình. Kênh chữ gồm tám phần, nội dung mỗi phần được cụ thể hóa trong tám chương của cuốn sách. Kênh hình gồm  1 đĩa CD những hình ảnh về Hà Nội chủ yếu do tác giả tự ghi lại còn , một số khác do tác gải lấy từ nhiều nguồn khác nhau.

Sách hiện có tại thư viện đại học Hạ Long trân trọng giới thiệu!